Stručné dějiny sokolské jednoty v Luzernu

Jednota Luzern byla založena v roce 1972. Z prvních let nejsou dochovány žádné písemné doklady. Ze vzpomínek bratra Jaromíra Vlčka, jednoho ze zakládajících členů jednoty, které zveřejnil v Almanachu jednoty, se dozvídáme, že ustavující valné hromady se zúčastnilo celkem 16 osob. Jednota byla od začátku velmi aktivní a rozrůstala se. Avšak ve srovnání s celkovým počtem českých a slovenský uprchlíků tenkrát bydlících v Luzernu a jeho okolí byl spolek jen menšinovým úkazem – a tím také zůstal. Jednota nebyla ani ušetřena mnohých potíží. Hledání vhodných tělocvičen bylo obtížné. Obavy z prodloužené ruky režimu do zahraničí někdy vedly k nedůvěře mezi členy. Rozličné názory na sokolování byly příčinou nesrovnalostí až rozepří a bylo nutné vynaložit velké úsilí, aby jednota mohla pokračovat v úspěšné práci jak na poli tělocvičném tak i kulturním.

Díky nesmírné obětavosti celkem malé hrstky sester a bratrů jednota Luzern dodnes patří k těm nejaktivnějším ve Švýcarsku. Podrobnější informace poskytne četba Almanachu jednoty Luzern, který byl v roce 2004 vydán na popud bratra J. Jordána. Konkurence různých klubů a spolků je ve Švýcarsku veliká. Starousedlíci se naučili místní řeč, oblíbili si zdejší zvyky a otevřením hranic se pro většinu vyřešil problém zahraniční izolace. Za těchto podmínek zůstávají v naší organizaci jen věrní a oddaní sokolové a sokolky.

Vedení jednoty se snaží oslovit atraktivním programem různé věkové vrstvy krajanů, působíme jako základna československé komunity pro Luzern a okolí, jsme otevření novým podmínkám v oblasti spolkové činnosti a přesto nezapomínáme na náš spolkový původ a jeho cíle.

Roční program naší jednoty najdete v odkazu výše.

Jana Bachmann, starostka jednoty 3.2.2016